FAQ

Veelgestelde vragen over het BBWP

Heb je nog een vraag over het BBWP? Kijk hieronder of je vraag erbij staat. Staat je vraag er niet bij? Vul dan dit contactformulier in.

 • Waarom is het BBWP ontwikkeld?

  In de afgelopen jaren zijn heel veel tools en adviesinstrumenten ontwikkeld om boeren te faciliteren in duurzaam bodem- en waterbeheer. Dit als invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, een initiatief van LTO Nederland op uitnodiging van de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen hebben zij afspraken gemaakt met als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Binnen deze context maakt het BBWP maatwerk mogelijk door de juiste maatregelen te adviseren. Dit op basis van de laatste stand van zaken qua kennis rondom effectiviteit van maatregelen. Daarnaast faciliteert het BBWP het gesprek tussen boer en adviseur en helpt het allerlei DAW-projecten om ook concreet aan de slag te gaan met maatregelen. Meer informatie kunt u vinden in de rapportage over het BBWP als ook het strategisch plan dat kennisinstellingen, DAW-coördinatoren en andere stakeholders in 2020 hebben opgesteld.

 • Wie hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het BBWP?
 • Is het BBWP al af?
 • Hoe betrouwbaar is het BBWP?
 • Is het advies van het BBWP verplicht?
 • Welke data gebruikt het BBWP?
 • Wat kost het gebruik van het BBWP?
 • Hoe gaat het BBWP om met de privacy van data?
 • Wat krijg ik er voor terug?
 • Hoe kan ik betrokken zijn?
 • Hoe wordt feedback verwerkt?
 • Hoe werken de BBWP modules met elkaar samen?
 • Hoe worden scores bepaald?